Nyhetsbrev for februar


Kjære Tanum menighet! Kulda slipper ikke taket, men vi gleder oss over godt vær og lysere dager! Les nyhetsbrev for februar her, med informasjon om gudstjeneste på søndag, konfirmantarbeid, barnekor og fastetiden. God helg!

 

Etter flere runder med pålagte utsettelser har vi endelig kunnet starte opp undervisningen for årets konfirmanter. Denne uken hadde vi gruppesamling der vi fikk blitt bedre kjent med hverandre, og i undervisningen ble konfirmantene også bedre kjent med både kirken og Bibelen. Dette er en flott gjeng med konfirmanter, og vi gleder oss til fortsettelsen!

Gudstjeneste på søndag
Det er lenge siden kirkeklokkene har kalt inn til gudstjeneste, og det er derfor en glede å kunne si at det nå blir utendørsgudstjeneste foran kirkesenteret førstkommende søndag kl 11. Det er meldt kaldt og godt, så kle dere skikkelig. Av hensyn til kulda legger vi opp til en kort gudstjeneste, og vi belager oss derfor på at menigheten kan stå. Vi setter ut noen benker til de som trenger det, men det er også anledning til å ta med seg en turstol. Kantor Tord spiller piano fra døråpningen, og Tanumkoret stiller med forsangere. Nå blir det endelig anledning til å synge sammen igjen! Ettersom det er fastelavn blir det tradisjonen tro kaffe og boller i etterkant av gudstjenesten. Vel møtt!

Barnekor
Førstkommende tirsdag starter vi opp igjen barnekorøvelsene. Smittevernreglene slår litt rart ut på skillet mellom barne– og voksenaktiviteter, så dermed kan kun barna, og ikke foreldrene, være tilstede under øvelsen. Det blir dermed heller ikke matservering denne gangen. Øvelsen begynner derfor først kl 1730, ikke kl 17 som vanlig. Vi gleder oss til å kunne samle barnekorgjengen igjen!

Askeonsdag og fastetid
Vi har sterke tradisjoner for markering av fastetiden i Tanum, med askeonsdagsmesse og påfølgende fastemeditasjoner hver onsdag i fastetiden. Programmet kan ikke bli som vanlig i år, men pulsen med onsdager tar vi med oss. Førstkommende onsdag (askeonsdag) og hver påfølgende onsdag i fastetiden blir det åpen kirke kl 1930, der prest og kantor vil være tilstede. Slik smittevernreglene er nå, gjelder fortsatt begrensningen på 10 personer tilstede i kirken samtidig. Det vil også være åpent på kirkesenteret, så eventuell ventetid behøver ikke bli en kald affære.

Neste søndag
Neste helg starter vinterferien for skolene i Bærum. Som vanlig ved ferieavvikling betyr det fellesgudstjenester med Helgerud menighet. Søndag 21. februar blir det derfor utendørsgudstjeneste ved Helgerud kirke kl 11. Dermed blir det ikke åpen kirke i Tanum den søndagen.

Med ønske om en god helg!

Varm hilsen fra staben i Tanum menighet

Tilbake