Barnekoret i Tanum


Har du et barn som liker å synge? Velkommen til barnekoret i Tanum!

 

Nå er det endelig åpnet opp for at barna kan være sammen på fritidsaktiviteter igjen, men det er uten at de voksne får være med.

Tanum barnekor samler barn i alderen 3-10 år.
Koret er delt inn i to grupper, en gruppe for små barn og en for 1.-4. trinn.

Vi møtes på Kirkesenteret annenhver tirsdag i oddetallsuker kl. 17.00 og spiser suppemiddag sammen før korøvelsen og avslutter med en enkel hobbystund.

Grunnet koronapandemien kan vi ikke ha korøvelse på samme måten som vi pleier.
Det er ikke familiesamling med tomatsuppe og frukt slik som vi er vant til. Derfor har vi kortet litt ned på korsamlingen, hvor vi først har sangøvelse og avslutter med en malestund. Foresatte leverer og henter barna ved inngangen til kirkesenteret.

Korøvelse på kirkesenteret annenhver tirsdag kl. 17.30 – 18.30.

Datoer for øvelser: 2. mars, 16. mars, 13. april, 27. april, 11. mai, 25.mai og 8. juni.

Vil du vite mer om barnekoret?
Ta kontakt med menighetspedagog Marianne Lødrup på epost: mf925@kirken.no

 

Tilbake