Vil du være med å dele ut menighetsbladet?


Menigheten har behov for flere som kan dele ut menighetsbladet!

Kunne dette ha vært noe for deg?

Menighetsbladet blir utgitt tre ganger i året - til påske, tidlig på høsten og til første advent. For at bladet skal nå flest mulig, så er vi avhengig av frivillige som stiller opp. Det å dele ut menighetsbladet kan kombineres med gåtur, luftetur av hunden, bli-kjent-i-området-tur mm. Her er det bare å være kreativ!

 

Vi mangler bladbærere til følgende områder:

- I rode 1: Åses vei 2, 4,6, 10 og 12.

- I rode 1: Kalveløkka/Kalvestien, Maria terrasse, Nils Kirkerudsvei, Ellen Guldbrandsensvei.

- I rode 2: Jongsåsveien 35-56, Hestehaugen.

- I rode 2: Solhaugvein1-43, Måneveien, Månesigden, Snippebakken.

 

Vi har dekket behovet nå til første advent, så det vil være snakk om til påsken 2022 og utover.
Er dette noe du kunne ha tenkt deg?

 

Ta kontakt med Kristin Skarning Eriksson.

Telefon: +47 994 06 903.
Mail: kristin.s.eriksson@gmail.com

Tilbake