Påmelding til frivillig tjeneste i Tanum menighet


Så hyggelig at du ønsker å bidra i menighetens arbeid!

Fyll ut dette skjemaet med din kontaktinformasjon, så tar noen i staben kontakt. De mørke feltene må fylles ut for å få sendt inn skjemaet.

Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:


Hva kunne du tenke deg å bidra med?
Skriv litt om hva du har lyst til å være med på som frivillig. Skriv også om du vil bidra med noe som ikke er nevnt i listen nedenfor, har en drøm om å starte noe nytt, ser flere oppgaver som bør dekkes etc.


Er det noe av dette du kunne tenke deg å bidra med?