Gudstjenester


Vi har et rikt og variert gudstjenesteliv i Tanum menighet. Helt siden de første kristnes tid har menigheten samlet seg på morgenen oppstandelsesdagen - hver gudstjeneste er en feiring av Jesu oppstandelse!

Søndagens gudstjenester kl 11 er kirkens pulsslag. Søndagsgudstjenestene har en tradisjonell liturgi og følger kirkeårets gang og tekster. Omtrent tre ganger i semesteret feirer vi "gudstjenester for små og store", altså særlig tilrettelagt for barn, og vi har jevnlig søndagsskole. Innimellom feirer vi temagudstjenester, som f.eks. skaperverkets dag i juni der gudstjenesten feires nettopp ute i Guds skaperverk.

Etter hver søndagsgudstjeneste er det kirkekaffe på kirkesenteret. I Tanum menighet setter vi vår ære i å servere hjemmebakst! Vi har også egne gudstjenester spesielt for ungdom. Disse feires annenhver fredag kveld, i etterkant av ungdomskveldene Ung i Tanum.

En onsdag i måneden er det musikkmeditasjon. Musikkmeditasjonene har et kontemplativt preg, med mye musikk, med stillhet, bønn, tekster og nattverd. Vi bruker en nylaget liturgi med et annerledes språk enn i de tradisjonelle gudstjenestene, i et forsøk på å gi troen stadig nytt uttrykk. I fastetiden er det fastemeditasjon hver onsdag.

I himlingen på Tanum kirke er det malt skyer. Slik får vi kjenne at i dette rommet er det plass til hele virkeligheten – til livet vårt slik det er på godt og vondt. Vel møtt til gudstjeneste!