Om oss


Visjon: Nærmere deg. Verdier: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse.

Tanum menighet ønsker å være et inkluderende felleskap hvor det er godt å være og hvor barnetroen får vokse. 

Bilde: Katharina Næss

Finn ansatte

 

Kontakt

 

Diakon

Marte Sie Skogstad

67500500

98267830

Send e-post

Kantor

Tord Gustavsen

67500500

90793687

Send e-post

Kirkeforvalter

Siri Kolberg Torgersen

67500500

98267807

Send e-post

Kirketjener

Slava Omejer

67500500

98267829

Send e-post

Menighetspedagog

Marianne Cathrine Fossdal Lødrup

67500500

98267812

Send e-post

Sekretær

Solveig Andreassen

67500500

40442151

Send e-post

Sokneprest

Sveinung Hansli

67500500

98604124

Send e-post

Ungdomsprest

Fredrik Midttømme

67500500

40442190

Send e-post

Vikarprest

Øystein Holtskog

93235534

Send e-post