Om oss


Visjon: Nærmere deg. Verdier: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse.

Tanum menighet ønsker å være et inkluderende felleskap hvor det er godt å være og hvor barnetroen får vokse. 

Bilde: Katharina Næss

Finn ansatte

 

Kontakt

 

Diakon

Marte Sie Skogstad

98267830

Send epost

Kantor

Tord Gustavsen

67500500

90793687

Send epost

Kapellan

Dorothee Ziller

67500500

+4797975836

Send epost

Kirkeforvalter i Helgerud og Tanum

Caroline Vesterberg

67500500

41026082

Send epost

Kirketjener

Slava Omejer

67500500

98267829

Send epost

Menighetspedagog

Marianne Cathrine Fossdal Lødrup

67500500

98267812

Send epost

Sokneprest

Sveinung Hansli

67500500

98604124

Send epost

Ungdomsprest

Fredrik Midttømme

67500500

40442190

Send epost