Musikk & kultur


Gjennom uken er et stort antall mennesker aktive i korvirksomhet og annen kulturell aktivitet i Tanum kirke. Musikken er en viktig del av kirkens livsutfoldelse; den «maler» himmelen, den er tilbedelsens språk, den kommuniserer kirkens budskap og den styrker menighetens fellesskap.