Vil du ha bildet ditt på trykk i "Nytt fra Tanum menighet"?


Tanumområdet byr på flotte omgivelser og vakker natur. Har du et bilde fra Tanum og omegn som du har lyst til å dele med andre? Få ditt bilde på trykk i menighetsbladet!

I hvert nummer av "Nytt fra Tanum menighet" framover vil vi trykke et leserbilde på midtsidene. I forrige nummer var det Svein Holos bilde fra Ståvivann. Tanumområdet byr på flotte omgivelser og vakker natur. Har du et bilde fra Tanum og omegn som du har lyst til å dele med andre? Send det til kirkeforvalter Caroline, så er det kanskje ditt bilde som kommer på trykk i neste utgave.

Dette bildet er av Tanum kirke i høstsol, og er tatt av Jan Erik Solberg Johansen.

Tilbake