Menighetens årsmøte 15.mai


Vel møtt til Tanum menighets årsmøte. Vi samles kl. 10.00 i kirkesenteret ved siden av Tanum kirke.
Årsmeldingen kan leses digitalt her.

Her finner du årsmeldingen.

Saksliste:

1.Merknader til innkallingen

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

5. Årsmelding og regnskap 2021 for Tanum menighet

6. Øvrige saker:

 

Saker til årsmøte må meldes MR leder Helge Johansen 95020542 E-post: post@dabo.no

Eller kirkeforvalter Caroline Vesterberg, E-post: cv888@kirken.no innen 10. mai.

Årsmøtet kunngjøres i gudstjenester, kirkekaffe, ved oppslag utenfor kirken, oppslag på menighetskontoret og menighetens nettside

 

Tilbake