Kranseverksted og minnegudstjeneste


Lørdag 4.november holder vi kranseverksted på Tanum kirkesenter og minnegudstjeneste i kirken. 

Lørdag 4.november er det kranseverksted, der alle som ønsker det kan komme og lage en krans til å legge på graven. Alle som har mistet noen det siste året blir særskilt invitert, men det er åpent for alle som gjerne skulle laget en krans til noen.

Av hensyn til innkjøp og praktiske forberedelser er det påmelding til kranseverkstedet, med frist fredag 27. oktober. Hver krans koster 180kr, og man kan lage flere enn én, dersom man ønsker det.
Kontakt diakon Marte for påmelding på e-post: ms935@kirken.no eller tlf.: 982 67 830.

Verkstedet begynner kl. 13:00, lørdag 4.november, i kirkesenteret. Minnegudstjeneste holdes kl 15:00 i Tanum kirke, hvor navnene til de som har gått bort det siste året fra Tanum sokn blir lest opp og tent lys for. 

Tilbake