Temakveld: Jesus og barna


Tirsdag 31. januar kl 19.30 blir det Temakveld med Ingunn Aadland, førsteamanuensis på MF og forfatter av flere bøker om bibelen som for eksempel "Jesus og barna" og "Påsken fortalt for de små". Denne kvelden handler det om dåpsliturgien og hvordan teksten om Jesus og barna i Markusevangeliet har blitt forstått.

Jesus og barna (Mark 10, 13-16): Bibelen som kulturtekst og teologisk tekst

Tirsdag 31. januar kl 19.30 blir det Temakveld med Ingunn Aadland, førsteamanuensis på MF og forfatter av flere bøker om bibelen som for eksempel "Jesus og barna" og "Påsken fortalt for de små". Forskningen hennes er særlig rettet mot Det gamle testamente og hvordan vi tolker bibeltekster.
 
Denne kvelden handler det om dåpsliturgien og Ingunn Aadland utdyper: "Forteljinga om Jesus og barna er ei ikonisk forteljing. Den finst i dei tre synoptiske evangelia, men det er Mark 10,13–16 vi kjenner best, gjennom dåpsliturgien. Korleis har forteljinga fått utforming i vår tolkingshistorie? Og korleis forholder ideen om Jesus og barna seg til bibeltekstane?"

Det blir tid for spørsmål og kommentarer etter foredraget.

Varmt velkommen
 

Tilbake