Sorggruppe for ungdom


Tanum menighet starter sammen med Helgerud menighet opp et sorgstøttetilbud for ungdommer som har mistet noen de er glade i, eller som dessverre snart skal gjøre det. Tilbudet går til ungdommer i hele Bærum. Kanskje kan dette tilbudet være viktig for deg eller noen du kjenner?

Det skjer noe med oss rundt når noen vi er glade i dør. Sorgen treffer oss ulikt. Noen søker utover, noen vender seg innover. Noen ønsker å raskt vende tilbake til en hverdagsrytme, andre ønsker seg litt tid. Mange blir også overrasket over hvor lenge sorgen preger livet deres. Men selv om vi har ulike behov, mønstre og prosesser tror jeg som er ungdomsprest at det er en ting som er viktig for alle i sorg: vissheten om at man har noen å prate med hvis man ønsker det.

Vi som jobber i menigheter er tett på ungdommer, både gjennom trosopplæring, ungdomsarbeid, leirer og ikke minst konfirmanttid. Vi møter hvert eneste år unge som står midt oppe i store sorger. Mange av dem vet vi har gode ressurspersoner rundt seg de kan spille på, mange av dem søker seg til samtaler med oss, men mange strever også med å finne en adresse for sorgen sin. Noen kvier seg til slutt for å snakke mer om sorgen sin med vennene sine i frykt for å «slite dem ut», noen synes det kan være vanskelig å skulle lene seg på en gjenlevende forelder, som har sin egen sorg, dersom en annen forelder er død, noen synes bare det er vanskelig å snakke for mye om vonde ting med voksne som står dem for nær.

Og for alle dem som har ønsket og behøvet det, har det rett og slett ikke eksistert et målrettet sorgstøttetilbud for ungdommer i Bærum. Det ville vi gjøre noe med. Kontakt ungdomsprest Fredrik hvis du lurer på noe om sorggrupper for ungdom.

Sorggruppene for ungdommer møtes den første tirsdagen i hver måned. Det blir felles måltider, rom for prat om det vonde og rom for spill, lek og hverdag. I gruppen møter du andre som har lignende erfaringer som dine, der dere kan dele tanker og følelser med hverandre, alt etter som du føler deg klar for det. Martine Semb, ungdomsdiakon i Helgerud, og jeg er med på alle samlingene. Sammen lager vi et trygt rom der alle følelser og tanker skal få slippe til, og der du kan få ta noen viktige steg gjennom det vonde.

Tilbake