Priser for utleie


Lokale, kostnad

Leiepris ukedag/kveld

Leiepris lørdag el. søndag

Leiepris helg

Antall personer

Liten sal

Kr. 1800,-

Kr. 2800,-

Kr. 4300,-

40

Stor sal

Kr. 2100,-

Kr. 3200,-

Kr. 5000,-

70

Hel sal uten delevegg

Kr. 3000,-

Kr. 4500,-

Kr.6000,-

100

Møterom (uten delevegg)

Kr. 1500,-

Kr. 2000,-

Kr. 3000,-

 

AV-utstyr, leie

Kr. 200,-

Kr. 200,-

Kr. 200,-

 

Renhold kirkesenter

Kr. 500,-

Kr. 500,-

Kr. 500,-

 

Renhold kirke, pr. gang

1000,-

1000,-

Kr. 1000,-

 

Tilstedevakt,

kr. 500,- pr. time

Minimum kr. 1700,-

Minimum kr. 1700,-

Minimum kr. 1700,-

 

Tanum kirke

Etter avtale

Minimum kr. 7500,-

Tillegg for bruk av flygel/AV-utstyr

Flygel stemming kr. 2000,-

Lydanlegg/AV-utstyr kr. 500,-

200 inkl. ensemble

Tanum kirke, øving dagtid, kl. 9-15

Kr. 4000,-

Tilstedevakt minimum kr. 1700,-

Timepris tilstedevakt kr. 500,-

200 inkl. ensemble

Tanum kirke, øving kveld, kl. 16-21

Kr. 5000,-

Tilstedevakt minimum kr. 1700,-

Timepris tilstedevakt kr. 500,-

200 inkl. ensemble

Tanum kirke, vielse utensokns

Kr. 7500,-

Inkl. organist og kirketjener

 

200

Tanum kirke, privat/utensokns

Kr. 7500,-

Inkl. organist og kirketjener

 

200

Oppdatert 07.11.2023

Hvordan forstår jeg tabellen?

Priseksempel

Jeg ønsker å leie den store salen på kvelden en ukedag, og jeg ønsker å bruke projektor og lydanlegg.

Prisen blir da altså:

Hva Pris
Stor sal 2100,-
AV-utstyr 200,-
Renhold 500,-
Tilstedevakt 1700,-
Total 4500,-

 

Tilbake