Disse stiller til valg til menighetsrådet


Nominasjonskomiteen i menigheten har jobbet grundig og lenge, og nå er deres liste til menighetsrådsvalget i 2023 klar. Se listen her.

1. Anders Kullerud

2. Ingerid Guttormsgaard

3. Camilla Risnes Lerheim

4. Helge  Ilebekk Johansen

5. Ragnhild Raastad

6. Kristin Skarning Eriksson

7. Ellen Marie Bygstad

8. Erik Dahl - Hansen

9. Kristian Trongkleiv Aanonsen

10. Anne - Karine Garstad

Tilbake