Tanumkoret


Vi ønsker først og fremst å ha det trivelig sammen og dele gleden og energien sangen gir. Vil du synge med oss?

Vi er et kor som øver annenhver torsdag (ulike uker) på Tanum kirkesenter kl.18.30-21.00. Vi synger alt fra gospel og blues til salmer. Koret deltar i noen av kirkens aktiviteter og drar på kortur om våren.

Koret ledes av Elisabeth Aanje i samarbeid med kantor Tord Gustavsen.

Opptak av nye medlemmer skjer kontinuerlig. Ta kontakt med dirigent Elisabeth Aanje.

Vi ønsker først og fremst å ha det trivelig sammen og dele gleden og energien sangen gir. Vårt ambisjonsnivå bør absolutt kunne passe for alle som ønsker å synge i kor.

Velkommen til oss!

Foto: David Beale/Unsplash

Tilbake