Tanum menighetsråd


Medlemmer i Tanum menighetsråd 2020

Helge Ilebekk Johansen Leder
Marianne Brenne Nestleder
Kristin Skarning Eriksson Fast medlem, fellesrådsrepresentant                                     
Sverre Ivar Telnes Fast medlem, vararepresentant fellesråd
Per Guldberg  Fast medlem
Marianne Holt Holgersen  Fast medlem
Anders Kullerud  Varamedlem
Helge Strømme  Varamedlem
Nils Sandsmark  Varamedlem
Anne Karine Garstad  Varamedlem
Kjell Kristian Larsen  Varamedlem
   
Tilbake