Slik går dere frem


Praktisk informasjon om veien til ektenskapet. 

1. Bestill tid i kirken. Det er gratis for medlemmer. Bor dere i Bærum og ønsker vielse i en annen kirke enn den dere tilhører, er dette fullt mulig. Da vil prest fra egen menighet følge brudeparet til den aktuelle kirken, innenfor Bærums grenser, dersom brudeparet ønsker det, og presten ikke har annen vielse i egen menighet. 
For å bestille tid eller spørsmål: Ta kontakt med Kirketorget på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget.baerum@kirken.no.
Kirketorget er servicekontoret for alle menighetene i Bærum.

2. Bestill prøvingsattest (4 måneder før bryllupet)
Alle papirer ordnes gjennom folkeregisteret. Blankettene som kreves kan fås ved henvendelse til folkeregisteret i den kommunen hvor en av brudefolkene er registrert bosatt og sendes tilbake til folkeregisteret ferdig utfylt. 
Blankettene finnes også elektronisk her. Når folkeregisteret har behandlet papirene, utstedes et dokument - en prøvingsattest - som er gyldig i fire måneder. Dette leveres kirken i god tid. Uten innlevert prøvingsattest kan ikke vigselen finne sted. Mer informasjon om den formelle veien til ektenskapet

3. Samtale med prest 
Når tidspunktet nærmer seg, har dere en samtale med presten som skal vie dere. Her avtaler dere salmer og musikk og går gjennom det som skal skje under vielsen. Vigselsritualet inviterer til aktiv deltakelse fra familie og venner, og det er mulig å sette sitt personlige preg på seremonien. Forslag til bryllupsmusikk og salmer finner du her.

4. Bryllupsdagen. En ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje kirkelig eller borgerlig. I vitners nærvær gir en hverandre løfte om å leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Alle prester i Den norske kirke er godkjente vigselspersoner. 

5. Velsignelse av ekteskap 
Dersom man har inngått ekteskap ved tinghus eller på ambassade i utlandet, kan man siden få ekteskapet velsignet i kirken. Ritualet i denne forbønnshandlingen ligner ritualet for vigsel. 
 

Tilbake