Andakt i Atriumgården


Et samarbeid mellom Vennersborg/Atriumgården og Tanum menighet.

Se dato i kalenderen for andakt, antall per semester kan variere noe.

Vi begynner kl. 12:00 på Atriusgården, ved fellesområdet som ligger ved resepsjon/kafeteria. Da har vi program med allsang og andakt og avslutter med kaffe og is. Vel møtt både til dere som bor på Vennersborg/Atriumgården i Sandvika og til andre som har lyst til å komme.

OBS: Under tider med restriksjoner er det hovedsakelig forbeholdt de som bor i Atriumsgården, ved hensyn til smitte. 


For mer informasjon kontakt Marte (diakon) tlf. 982 67 830 

Tilbake