Andakt i Atriumgården


Et samarbeid mellom Vennersborg/Atriumgården og Tanum menighet.

Se dato i kalenderen for andakt, antall per semester kan variere noe.

Vi begynner kl. 12:00 på Atriumsgården, ved fellesområdet som ligger ved resepsjon/kafeteria. Da har vi program med allsang og andakt, avsluttningsvis har vi kirkekaffe. Vel møtt både til dere som bor på Vennersborg/Atriumgården i Sandvika og til andre som har lyst til å komme.


For mer informasjon kontakt Marte (diakon) tlf. 982 67 830 

Tilbake