Kirken og kirkegården


På toppen av det vakre Tanumplatået ligger Tanum kirke og stråler med sitt spir, sine rustrøde takstein og hvite kalkvegger. Den er et landemerke som vitner om at både befolkningen og kirken har dype røtter i dette området. Tanumplatået har tradisjoner tilbake til bronsealderen, og Tanum kirke er den eldste bevarte bygningen i Bærum kommune.

Kirken stod ferdig omtrent i 1146, muligens noen år tidligere. Tanum kirke er en Mariakirke, innviet til Jesu mor. Opp gjennom århundrene har den gjennomgått mange forandringer, med nye behov til skiftende tider. Opprinnelig var den mindre, men i årene rundt 1700 ble den bygget på med sakristi og utvidelse vestover. Familien Krefting, som eide Bærums Verk, fikk et nært forhold til Tanum kirke og bidro til påbygg og mye av inventar og utsmykning. Familien fikk selv bygget et gravkapell vegg i vegg med kirken.

Kalkmaleriene på korveggen, som var blitt overmalt, ble avdekket i forbindelse med restaureringen på begynnelsen av 1970-tallet. De skriver seg fra omkring år 1300 og er en verdifull del av vår kunsthistoriske arv.

Tanum kirke er et historisk bygg, men den er langt ifra noe museum. Kirken er i levende bruk gjennom hele uken, som en ramme omkring fest og glede, sorg og fortvilelse og alt imellom. Hit søker stadig mennesker i alle aldre, og fortsatt står Tanum kirke som et vitnesbyrd om troen på en Gud som favner hele livet - fortid, nåtid og fremtid.

Bilde: Katharina Næss