Konfirmantpåmelding
2022


Konfirmanten
Påmeldingen må gjøres av foresatte, gjerne sammen med konfirmanten.

Først fyller dere ut felt om konfirmanten, så kontaktinformasjon til foresatte. Vi sender sms/epost direkte til konfirmanten/foresatt, så vennligst dobbeltsjekk at informasjonen stemmer.

Felter merket med * må alltid fylles ut.

De som er døpt må sende inn kopi av dåpsattest, er du ikke døpt trenger vi kopi av fødselsattest. Send attester som epost til: fm385@kirken.no, eller i skjemaet nedenfor.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:


Her kan du gi mer informasjon om konfirmanten. Er det noe dere tenker vi må være oppmerksomme på? Eks. sykdom, allergier, behov for tilpassing. Vanskelige forhold hjemme, på skolen eller lignende. Alt vi får vite noe om, kan vi forsøke å møte på en god måte.

Last opp en scanning / et bilde av dåpsattest / fødselsattest.
Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.


 

Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmantopplegg.
For mer info om oppleggene, trykk og les her.

Sommerleir 2022
Tilrettelagt 2022

Hvilken konfirmasjonsdag er deres førstevalg?
Merk at vi ikke kan garantere førstevalg.

 


Hvilken konfirmasjonsdag er deres andrevalg?

 Leie av Tanum kirkesenter
Tanum kirkesenter (like ved siden av kirken) er et populært selskapslokale, og vi leier ofte ut til ulike sammenkomster.
Selve konfirmasjonsdagene fordeles ikke før etter påmeldingsfristen. Til selskaper på konfirmasjonsdagene har vi besluttet at lokalene leies ut etter loddtrekning. Dersom du ønsker å være med i loddtrekning for muligheten til å leie menighetssalen til selskap dagen din konfirmant skal feires, velg "Ja" i denne boksen.


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Publisering av bilder
Vi publiserer fellsbildet av konfirmantene og en navneliste med alle konfirmerte i menighetsbladet rundt konfirmasjonsdagen. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av "ja" her dersom offentliggjøring er i orden.

Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler og bilder på Facebook og Instagram. Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet ovenfor, der du kunne gi mer informasjon om konfirmanten.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: