Påmelding til 4-års samling/gudstjeneste


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om fireåringen. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:


Ekstra opplysninger

Hvor mange deltar fra deres familie i tillegg til 4-åringen? Er det matallergier hos noen av de påmeldte? Er det noe vi trenger å vite om fireåringen? (behov for tilrettelegging eller lignende). Hvis du gir opplysninger under dette punkt samtykker du til at Tanum menighet lagrer sensitive personopplysninger som rører ditt barns helse under tiden for aktuelt arrangement. Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby allergimat og ha beredskap for eventuelle sykdomstilstand og medisinering. Helseopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer sammen med dine andre personopplysninger når arrangementet er over.


Jeg samtykker til at Tanum menighet lagrer mine og mitt barns personopplysninger i andre IT-systemer enn Den norske kirkes medlemsregister under tiden for arrangementet. Formålet er å kunne gjennomføre arrangementet. Personopplysningene vil brukes til å kontakte deg, registrere ditt barns deltakelse og annet som hør aktiviteten til, for eksempel fordele barnet ditt i aktuell gruppe. Dine og ditt barns personopplysninger vil bli slettet fra våre eksterne IT-systemer når det aktuelle trosopplæringsarrangementet er over.

Vi vil delta på:Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Fyll ut feltene med kontaktinformasjon til foresatt. De mørke feltene må alltid fylles ut.


Publisering av bilder


Jeg gir mitt samtykke til at bilder tatt under samlingen/gudstjenesten av de påmeldte blir offentliggjort på vår hjemmeside og i vårt menighetsblad?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer