Omsorg


Diakoni - omsorg i praksis

Diakoni er ett av kirkens viktige satsnings-områder i Bærum. Å se hva som er «Vår nestes nød og behov i vårt samfunn» handler dypest sett om å være en troverdig kirke. 

Østerås menighet har to diakoner, med hovedfokus på sjelesorg, samtale og veiledning, frivillighet og er ansvarlige for en rekke tiltak rettet mot eldre.

Diakonene i Østerås er: 

Mari Wirgenes
Mobil: 400 34 200
 
Randi Bergkåsa
Mobil: 400 36 493
 
Menighetspleiens fond, som Østerås menighet forvalter, bidrar til et utvidet diakonalt tilbud ved menighetens tre sykehjem. Egne nettsider om dette er under utarbeiding.
En feil har oppstått. Feil: DNNArticleList er for øyeblikket ikke tilgjengelig.